Pelletsförråd kan bli en dödsfälla

1:31 min

Förvaringsutrymmen för pellets med dålig ventilation fylls med kolmonoxid som är livsfarligt att andas in. Och nu varnar därför sotare för att regelverket kring installation av pelletsförråd är för slappa.

– Överlag så finns ingen kontroll på montering eller byggnation utav pelletsförråden som man bygger själv, säger sotaren Magnus Johansson, som inte tycker att regelverket duger.

Det är en rapport från Arbetsmiljöverket som visar att värmepellets kan vara direkt livsfarliga om de hanteras på fel sätt.

Det handlar om pellets som sprutas, eller bulkas in i förvaringsutrymmet och inte om de som förvaras i påsar. Pelletsen kan skapa kolmonoxid, en giftig gas, som varken luktar eller syns. Om man inte ventilerar ordentligt kan ett enda andetag av den giftiga gasen leda till döden. När Magnus Johansson är ute och sotar ser han ofta bristfälliga förvar. 

– Byter man hela sin värmeanläggning för konvertering till pellets och även bygger upp ett helt nytt förråd borde det vara en av punkterna man kontrollerar, säger Magnus Johansson

Magnus Johansson berättar att det har skett en del olyckor under åren där man till exempel har använt PVC-plaströr som påfyllningsrör. Då finns risk för gnistbildning som kan leda till en randexplosion i förrådet.

– Det behövs någon form av kontroll för att säkerställa att allting står rätt till, säger Magnus Johansson. 

Så det behöver skrivas in i plan- och bygglagen då? 

– Ja, varför inte? Från kommunnivå borde man även kunna, ur brandskyddssynpunkt och andra säkerhetsaspekter, kontrollera det omgående. Exempelvis kan man lägga in det i själva kontrollplanen när man gör en bygganmälan, att även dessa delar ska kontrolleras.