Borås

Trafikverket försenar viktig väg

1:37 min

Borås är mycket kritisk till Trafkverkets långsamma handläggning av arbetet med nya sjöboleden. Borås Stad är klar med sina förberedelser men Trafikverket är fortfarande inte klara trots att vägen skulle varit klar förra året.

Från början hoppades man att den nya Sjöboleden i Borås skulle stå klar 2010. Men efter överklaganden och ett utdraget förberedelsearbete så är ännu inget klart och ingen vet när arbetet kan börja.

Nu kritiserar Borås kommunstyrelseordförande Ulf Olsson Trafikverket för ineffektivitet och byråkrati.

Skogen är fälld. Björnarna har flyttat, de som bodde i Djurparken, just där vägen ska dra fram. Detaljplanen är, efter flera överklaganden, klar.

Borås har gjort vad man kunnat, bland annat beslutat att själva bygga och betala vägen för 100 miljoner bara för att det ska gå snabbare. Men Trafikverket ska göra arbetsplanen.

Och det har man inte gjort än. Kanske till våren. I så fall kan arbetet påbörjas till sommaren.

– Det tar tid, det är bland annat en demokratisk process, med olika samråd som ska öga rum. Kanske man skulle kunna slå ihop en del samråd så att det går snabbare, säger Stefan Wennerö, enhetschef på Trafikverket, som håller med Ulf Olsson om att det tagit lång tid.