Svårare att hitta familjehem, men vissa ställer upp

1:31 min

Samtidigt som allt fler barn behöver ett nytt hem de närmaste åren, blir det svårare att hitta famljehem. Folk tycker inte att de hinner längre, men det finns undantag.

Det har blivit allt svårare att hitta familjehem till barn och ungdomar som behöver omplaceras. Anledningen är att svenskarna jobbar mer idag och många känner inte att de har tid. 

I Borås väntas behovet av nya familjehem inom de närmsta åren bara bli än större, på grund av den höga medelåldern på familjhem.

– Många familjhem blir äldre och går i pension och de unga som bildat familj arbetar båda och då är det svårt att rekrytera, säger Anette Andersson handläggare på familjehemsenheten på Borås Stad.

"Plats för fler, både i hus och i hjärta"
Men några som har tagit sig tid är Pelle och Petra Odelberg som bor på en gård utanför Målsryd. De tog steget till att bli familjhem för över 5 år sedan - ett beslut som dom är mycket glada över.

– Vi kände att vi kunde tänka oss fler barn, men varför då inte hjälpa några istället för att skaffa fler egna. Det finns plats för fler, både i huset och i hjärtat, säger Petra Odenberg.

Pelle och Petra Odelberg har två biologiska barn, två flickor tio och tolv år. Deras fosterbarn är en pojke på sex år och en flicka som snart fyller fem år - barn som kom när de bara var ett år gamla.

För Pelle och Petra har det varit viktigt att inte göra någon skillnad på barnen, för dem är fosterbarnen som deras egna.
Men de vill ändå lyfta fram att som fosterförälder tillkommer en hel del som många inte tänker på.

– Det är ju mycket jobb. Man får ju inte bara ett barn utan även hela det barnets släkt och kontakterna med socialen. Du vet ju inte heller om du får behålla det, så man kan inte ta det som sitt eget och välja det istället om man säger så. Det är lite osäkert, säger Petra.

– Målet med det placerade barnet är ju att det ska tillbaks till sina biologiska föräldrar - om det går. Vi är ju en stötdämpare åt deras familjer då, och sedan om det går eller inte, det vet man inte, säger Pelle.

Mest svårt med ungdomar
I Borås stad är det ungefär 100 barn som bor i familjehem, och många gånger har familjeenheten i Borås letat med ljus ock lykta för att hitta lämpliga fosterföräldrar.

Svårast är det att hitta familjehem till ungdomar, och de närmaste åren är det främst ungdomar som är i behov av ett nytt hem. Orsaken är att familjerätten i Sverige har stärkts, och det ska mycket till för att barn ska bli omhändertagna mot  föräldrarnas vilja. 
Eftersom barnen då bo kvar längre under dåliga hemförhållanden, så bär de också med sig ett större och tyngre bagage.

Helst vill kommunen att det ska finnas en så kallad bank med familjehem, hem som redan är färdigutredda innan man får in barn som behöver omplaceras. Så är det inte idag.