Regler finns för kontroll

Redan 1997 togs ett regelverk fram för hur kontrollen ska genomföras och hur stenarna ska vara fästade. Även gravrättsinnehavaren har ett visst ansvar.
Olyckor med fallande gravstenar är ovanliga men Svenska kyrkan följer nu utredningen noga för att se om man kan dra någon lärdom av tragedin.

Regelverket togs fram 1997 av kyrkogårdsförvaltningarna och stenfirmorna gemensamt. Kontrollen ska genomföras lite olika ofta beroende på hur gamla stenarna är. De ska i dag ha rostfria så kallade dubbar - stift - som förankrar stenen i sockeln. En misstanke är att gravstenen som föll i Bollebygd är av äldre modell med annan typ av dubbar. -Förr kunde de vara av annat material som koppar eller järn, och gravstenar kan ju vara 100 år gamla, så det gäller att kontrollera dem, säger Lundstedt.

Ansvaret för säkerheten är delat mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren, alltså den som äger graven. Förvaltningen ska kontrollera att en gravsten står som den ska. Annars läggs den ned tills innehavaren rättar till saken. -Man ska inte leka på en kyrkogård, men samtidigt kan man inte bortse från att det sker. Självklart ska en kyrkogård vara säker, man ska inte riskera att gravstenar ramlar bara för att man stöter emot den, säger Lundstedt.

Olyckor med fallande gravstenar är ovanliga men Svenska kyrkan följer nu utredningen noga för att se om man kan dra någon lärdom av tragedin. Polisen inväntar i sin tur under eftermiddagen en muntlig dragning av den tekniska undersökningen, säger Lennart Widerfeldt, utredningschef på polisen i Borås.