BORÅS

Vattnet i Borås drickbart igen!

1:30 min

Under tisdagseftermiddagen blåste Borås Stad faran över och gav klartecken för boråsarna att dricka vattnet igen. Analyserna visade att det varken fanns bakterier  eller gift i vattnet.

Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås energi och miljö ger nu klartecken till att dricka vattnet igen.

– Vi har gjort både mikrobiologiska och kemiska prover och inget visar att det är något fel på vattnet. Vattenledningarna har också spolats ur ordentligt och därmed är vi säkra på att vattnet är tjänligt och går att använda igen.

Men fastighetsägarna i de västra delarna av Borås uppmanas trots det att spola sina kranar i 10 -15 minuter för att vara på den säkra sidan.

Och Jonas Holmberg är lättad:

– Det är jätteskönt att vi är igenom det här. Samtidigt tar vi detta på oerhört allvar och kommer att se över både skalskydd och säkerheten.

Han lovar också höjd säkerhetsnivå på samtliga av kommunens anläggningar inom vatten och avlopp, men även värme och fjärrvärmedistribuiton.

Och händelsen har gett lärdomar, säger Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås energi och miljö

– Givetvis blir det skärpa på de här frågorna ännu mer. Vi har verkligen fått testa hur vår krisorganisation fungerar och hur vi agerar i de här lägena, säger han.

Efter upptäckten av inbrottet igår kopplades vattenreservoaren av säkerhetsskäl bort, och ledningssystemet spolades ur.

Händelsen är polisanmäld, och Borås energi- och miljö som ansvarar för reservoaren ser mycket allvarligt på inbrottet.

Runt om i Borås finns flera vattenreservoarer. Dricksvatten från huvudvattentäkten Öresjö pumpas till reservoarerna och vidare ut till hushållen i stadsdelarna.

Hur många reservoarerna är till antalet och andra detaljer kring dem vill Borås Energi- och miljö inte gå ut med nu av säkerhetskäl, men man anser att skyddet kring reservoarerna är bra.
De kontrolleras kontinuerligt och inspektionsluckan till reservoaren vid Pickesjön var försedd med både galler och bom.