SKOLAN

Skolor saknar hjälp från staten

1:28 min

Många skolor är osäkra på hur man ska undervisa och bemöta ensamkommande flyktingbarn, bland annat på Kunskapens hus i Mark. Men på Skolverket passar man tillbaka - "staten kan inte tala om för kommunerna hur de ska sköta undervisningen".

De råder osäkerhet på många skolor i landet om hur man ska bedriva undervisning och bemöta ensamkommande flyktingbarn.

Vi har tidigare berättat om situationen på Kunskapens hus i Mark, där man efterlyser tydligare statliga riktlinjer för hur man ska arbeta med barnen i skolan.


"Kommunernas ansvar"
Luciella Galina Hammar arbetar med skolutvecklingsfrågor på Skolverket.

– Staten kan inte tala om för kommunerna hur det ska sköta undervisningen. De styr sig själva, men måste följa skollagen och de allmänna råden. Här står det att kommunerna måste ha tydliga riktlinjer som förankras hos rektorer och lärare hur de ska bemöta de eleverna.

Precis som alla andra barn omfattas asylsökande barn av skollagen. Ändå visar flera rapporter från Skolverket att många asylsökande barn inte får den undervisning de har rätt till.
Många kommuner behöver därför se över regelverken så att de utformas efter elevernas behov.

I Sjuhärad ansvarar kommunerna gemensamt för de ensamkommande flyktingbarnens skolgång - i dagsläget hamnar de flesta barnen på Kunskapens hus i Mark.


Kommuner ska samarbeta
Thomas Åhman är gymnasiechef i Mark och han håller med om att det idag råder osäkerhet när skolan ska skapa riktlinjer och mål för hur man ska arbeta med barnen i skolan. Här behöver Sjuhäradskommunetns göra gemensamma krafttag.

– Sjuhärads kommunalförbund har tagit beslutet att anordna detta gemensamt, och vi har blivit utförarare här. Vi behöver gå tillbaka till våra uppdragsgivare och få tydligare uppdrag. Det här är en helt ny verksamhet som är under uppbyggnad och förhoppningsvis blir vi bättre och bättre för varje läsår, säger gymnasiechef Thomas Åhman.