Fosterbarnen i Mark får inte träffa första familjehemsfamiljen

1:30 min

Trots att en dom från kammarrätten förutsatte att de numer riksbekanta fosterbarnen i Mark ska få umgås med sina psykologiska föräldrar regelbundet har det inte skett.

Sedan domen kom i oktober har fosterbarnen fått träffa sina psykologiska föräldrar, den första familjehemsfamiljen, två gånger.

Orsaken är en utredning som pågår – en utredning om barnens behov av att träffa fosterföräldrarna.

I domen står att kammarrätten förutsätter att barnen ska få umgås med sina psykologiska föräldrar. Innan domen kom fick de träffas var tredje vecka, men när domen kom var det slut på det.

Socialförvaltningen i Marks tillförordnade chef Lars Brickzén menar att utredningen tar tid eftersom det är viktigt att det blir rätt den här gången. Utredningen ska vara klar i början av mars.