SVENLJUNGA

Ingen varg till Svenljunga

Den vargtik som i måndags flyttades från Jämtland släpptes inte ut i Svenljunga kommun, utan i norra delen av Heby kommun i Uppsala län. Enligt Naturvårdsverket har vargen troligen redan lämnat länet.

Landhövdingen i Uppsala, Peter Egardt. säger att han vill ha en noggrann utvärdering av Naturvårdsverkets beslut.

Han är också tveksam till om det är försvarbart ur kostnads- och etisk synpunkt att hålla på och flytta genetiskt väderfulla vargar.

Södra delen av Svenljunga kommun är en av ett tiotal platser som olika länstyrelser pekat ut som lämpliga platser att flytta varg till.