BORÅS

Goda chanser till sommarjobb i Borås

1:34 min

I år är det 1000 platser som ska fyllas inför sommaren i Borås stad. Det handlar om allt från äldreomsorg till funktionshinderversamheten, och möjligheterna till att få jobb är goda.

Borås stad är idag på besök hos arbetsförmedlingen inför deras sommarrekrytering. Där kan man prata med representanter för bland annat äldreomsorg och funktionshinderverksamheten, ställa frågor eller registrera en intresseanmälan. Tomas Augustsson som är enhetschef för norrpolen som har hand om äldreomsorgen, tror det finns goda chanser till jobb:

– Idag är chansen ganska stor, om man har referenser. För det är det viktigaste. Och har man inga referenser så är det bra ha med sig något från sin praktikplats, säger Tomas Augustsson.

Förra året hade man 750 ansökningar till sommarjobb i Borås stad och i år hoppas man på att komma över den siffran och hamna på 1500 sökande. Genom att anordna träffar där man har chans att knyta kontakter och få information hoppas man på många sökande. En av dem är Andreas Jakobsson.

– Jag har varit på möte med min handledare och hoppas kunna fånga upp lite kontakter för ett jobb i ett senare skede, säger han.

En av de många arbetsförmedlarna på plats är Ina Milllström som menar att det viktigaste när man söker jobb är att vara envis.

– Vägen till ett arbete är att söka och inte ge upp. Får du ett nej någonstans så måste du söka ännu fler jobb, för det är kärnan till att du lyckas, säger hon.