Ulricehamn

Musiken kvar på Tingsholm trots nedläggning

Nyligen beslutade Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn att lägga ner estetprogrammet på grund av sparkrav. Nu erbjuds i stället eleverna på alla program en musikprofil från och med i höst.

Profilen innehåller sång, instrument, kör, ensemble samt gehörs- och musiklära och innebär en utökad kurs på 100 poäng.

På det här sättet hoppas skolan kunna upprätthålla och utveckla skolans konstnärliga karaktär trots den ekonomiska situation.

Genom särskild schemaläggning kan alla elever oavsett program söka denna utbildningsprofil.