Inställd skoltillsyn

Det blir ingen omedelbar tillsyn av friskolan Borås kristna skola. Kommunledningen hade på förslag att skolverket skulle göra en tillsyn, men det förslaget stoppades utan förklaring av den borgerliga majoriteten igår.

Borås kristna skola har framför allt fått kritik för att ha få behöriga lärare. Bara drygt hälften, 56 procent, av lärarna är behöriga. I förra veckan föreslog kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (fp) att Borås Stad skulle begära att Skolverket skulle göra en inspektion av skolan.

Igår, när kommunstyrelsen skulle ta beslutet, drogs ärendet tillbaka. Socialdemokraterna krävde en förklaring till varför men majoriteten, där det bland annat finns företrädare för frikyrkorörelsen i Borås, vägrade att ge någon som helst kommentar.