Tickande skattebomb

Landstingen och inte minst Västra Götalandsregionen riskerar kraftigt höjda skatter i framtiden eller våldsamma besparingar. Detta eftersom landstingen inte satt av tillräckligt med pengar till pensioner. Den varningen kommer nu från kommunforskning I Väst.

Det kommer att bli stora problem för både kommuner och landsting när den stora befolkningspuckeln av 40-talister men även 50-talister går i pension.
Kommunerna i Västsverige uppvisar en allt lägre soliditet, dvs betalningsförmåga på lång sikt, och har inte avsatt tillräckligt med pengar för att betala framtida pensioner, men för landstingen är det alltså ännu värre.

Vad gäller landstingen finns det kanske inget annat än rejäla skattehöjningar tillsammans med hårda besparingar, om 10 - 15 år, för att klara pensionsutbetalningarna.

Även om man höjer skatten med en krona kommer det att krävas stora besparingar säger Hans Pettersson analytiker vid Kommunforskning i Väst.