För många deltidstjänster i Borås stad

Det är för många deltidsarbetande i Borås Stads skola, barn- och äldreomsorg. Det är alla politiker överens om, liksom att kvaliteten måste höjas. Men man är oense om finansieringen. Mer pengar måste satsas, enligt socialdemokraterna.

Den borgerliga majoriteten i Borås hänvisar till de försök som redan idag görs runt om i kommunen med flexibla arbetstidsmodeller, viss överanställning, erbjudanden om ökad arbetstid, personalpooler och förebyggande hälsovård. Men socialdemokraterna vill ha högre personaltäthet och pröva arbetstidsmodeller man idag inte har råd med.