Beskt betyg åt Borås dricksvatten

Borås dricksvatten smakar inget vidare, enligt boråsarna. I en enkätundersökning om dricksvattnet i 80 kommuner hamnade Borås på åttonde plats från slutet.

27 procent av de till frågade boråsarna ansåg inte att vattnet smakade bra - detta till skillnad från Mark, där bara 14 procent var missnöjda med vattnet. Mest nöjda var invånarna i Kungsbacka. Där tyckte 98 procent att dricksvattnet smakade ganska bra eller mycket bra. Undersökningen gjordes av kommunförbundet och presenteras i tidningen Dagens Samhälle.