Förslag om gratis cellprov

Nästa år blir det gratis att gå på gynekologisk cellprovskontroll för kvinnorna i Västra Götalandsregionen. I alla fall om politikerna säger ja till det förslag som nu finns att ta bort avgiften på 100 kronor.

Tanken är att fler skulle göra provet, som tas för att upptäcka livsmodershalscancer, om det inte kostar något. Sjukvårdskansliet i regionen tycker att det är alltför många som uteblir från den provtagning de kallas till.
I Sjuhärad fungerar det bra, tycker de som skickar ut kallelserna. Tre av fyra kvinnor som kallas här går på cellprovskontrollerna.
Avgiften för mammografi blir kvar enligt förslaget, också den på 100 kronor.