Nytt stadsarkiv i gammal tryckhall

Ett nytt stadsarkiv, det fjärde i ordningen i Borås historia, har invigts i det som en gång var Borås Tidnings presshall.

Där ska i fortsättningen kommunala handlingar, föreningspapper, idrottshistoria, tidningar och och rättsliga protokoll från 1680 och framåt samlas.

Borås Tidning har bekostat renoveringen och nu finns det 25.000 hyllmeter på 4.000 kvadratmeter golvyta för arkivmaterialet.

Borås Stad ska betala 3,4 miljoner kronor om året i hyra, med möjlighet att så småningom köpa hela huset för ett redan fastställt belopp, cirka 60 miljoner i dagens penningvärde.

Stadsarkivarien Lars Johansson hoppas att arkivet ska räcka åtmninstone ett 50-tal år framåt.