Landshövdingen gick före i bostadskön

Flera makthavare har gått före i lägenhetskön i den härva som nu rullas upp i Stockholm. En av dem är landshövding Göte Bernhardsson Västra Götaland.

Stiftelsen allmänna Barnhuset är underställd regeringen, och bestämmer själv vem man vill hyra ut sina lägenheter till. Göte Bernhardsson fick sin lägenhet när han blev Ams-chef 1990 uppger GT. Han använde då lägenheten som övernattningslägenhet.

Stiftelsen har valt att hyra ut till politiker och statstjänstemän - och eftersom man gjort det borde det stå i stiftelsens stadgar, menar länsstyrelsen som har tillsynen över stiftelser. Annars borde lägenheterna vara tillgängliga för allmänheten.

Landshövding Göte Bernhardsson säger i en kommentar att han inte gjort något fel.