Miljöprojekt i västsverige

Under hösten pågår ett projekt som innebär att företagen i Västra Götaland ska bli bättre på miljöfrågor.

I dagarna distribueras en broschyr ut till företag i västsverige som ger råd hur miljöarbetet kan bedrivas.
Samtidigt kommer fyra seminarier att hållas på fyra platser i Västra Götalands regionen.

Länsstyrelsen och kommunerna har länge jobbat efter de nationella miljömålen och nu ska man satsa på att få med företagen på tåget