Ännu inget konstgräs i Borås

Projektgruppen bakom Borås Arena har skjutit upp beslutet om vilken typ av konstgräs som ska vara på fotbollsplanen.
Underarbetena med bland annat uppvärmningsanläggningen har startats, men slutligt beslut om typ av konstgräs tas först i december.