Granater på sopstation

Strax före åtta idag hittades två granater vid återvinningsstationen på Hultagatan i Borås.
De två granaterna, som visade sig vara mer eller mindre ofarliga, har omhändertagits av militära experter från Göteborg.

Polisen bevakade platsen tills expertis från Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4 i Göteborg, dök upp.