Fastighetsägarna får själva betala gator

På flera gator och vägar i Kinna och Skene ska fastighetsägarna själva få stå för underhållet.
Det handlar om underhåll för flera hundra tusen kronor som kommunen vill skjuta över på fastighetsägarna.

Det handlar om cirka 35 gator och vägar i Kinnas och Skenes ytterområden, där kommunen ansvarar både för snöröjning och underhåll.
Idag kostar underhållet 370 000 kronor och det vill kommunen att fastighetsägarna själva betalar i framtiden.
Exempel på vägar är delar av Horndalsvägen och Stämmemadsvägen, Ginkalundsområdet, Kajbergsvägen och Kåklevslid i Skene, delar av Haby och vid Vårkulla.
Innan kommunen bestämmer att fastighetsägarna får ta över underhållet, utreds om några områden ska anses som så tätbebebyggda att kommunen behöver detaljplanera området och därmed i så fall fortsätta ta ansvar för underhållet.