Fortsatta parkeringsproblem i Borås

Parkeringsproblemen på Lugnet och i Villastan i Borås fortsätter att växa. Utredningen som skulle föreslå en lösning ligger nere.

Gatukontoret har lagt utredningsarbetet på is. Enligt kontorets trafikansvarige Alf Iwarson beror det på sjukdom och tredningen kanske kan genomföras nästa år i stället. Parkeringsproblemen på Lugnet, Nedre Norrmalm och i Villastan är värst på kvällen. Då kommer de boende hem och finner sina gator blockerade av dagsparkerarna, som arbetar i centrum, men som utnyttjar de gratis gatorna ett par kvarter bort. Då är det brist på parkeringsplatser.
Under många år har byggbolag kunnat köpa sig fria från plan- och bygglagens krav att ordna parkeringsplatser, när man bygger hus. Ett basbelopp, knappt 40.000 kronor, per parkeringsplats om kommunen kan ordna det i markplanet, det dubbla om kommunen måste bygga parkeringshus, är kostnaden. Det är bara det att kommunen har inte ordnat särskilt många platser på Lugnet. Man skulle kunna ordna det genom avgifter där de boende får rabatt, så kallad boendeparkering. Det skulle troligen skrämma bort en del dagsparkerare. Men den utredningen ligger alltså på is. En enkät i vintras visade, att trots att många på Lugnet efterlyser parkeringsplatser, är det få som vill betala för att parkera. Men problemet blir alltså större och större.