Fler skall bli markbor

Nu ska Marks komun profileras och marknadsföras som framtidskommun. Nästan 4000 fler människor i kommunen om tio år är målet. I en omfattande undersökning där drygt 11 000 personer i Sjuhärad, Göteborg och Varberg har svarat på en enkät presenteras många ideér för att locka fler att bo i Mark.

Det var en omfattande rapport som presenterades i går. Bl. a. en enkätundersökning av nästan 12 000 västsvenskars boende och önskningar om framtida boenden. Den visar bland annat att det som prioriteras som viktigast är att bo nära skog och natur. Oavsett om personen bor i Göteborg, Borås, Mark eller Svenljunga är det närhet till naur som har prioriterat högst.
Rapporten har också kartlagt flyttströmmar in i kommunen, pendlingsströmmarna, viljan till pendlig i västsverige, försäljning av villor i kommunen och andra faktorer. Sedan har en målsättning satts att öka befolkningen med 140 invånare per år fram till 2010 och sedan öka 560 invånare per år fram till 2015. Då skulle dagens dryga 33 000 invånare blir ca 37 000 om tio år. 1 400 nya bostsäder måste byggas de närmaste tio åren.
Rapportenn ger också exempel på vad det skulle betyda för kommunensn ekonomi. Bland annat skulle, om det blir den befolkningsutveckling kommunen önskar, skatteintäkterna öka med 50 miljoner kronor per år fram till 2010 eller 250 miljoner mer i intäkter än i dag.
För att detta framtidscenario ska lyckas skall kommunen genomföra en lång åtgärder, allt från att se till att det byggs minst 500 bostäder de närmaste fem åren, till att marknadsföra kommunens goda miljövärden, öka kontakterna med byalagen, designa och färdig inreda lägenheter tillsammans med det lokala näringslivet och mycket annat.