Rättegång börjar mot Markbonde misstänkt för djurplågeri

Imorgon och på torsdag står en lantbrukare från Mark inför rätta misstänkt för djurplågeri. Enligt åtalet, som kom redan förra året, har mannen vanskött de sammanlagt 60 kor som finns på gården han sköter.

Åtalet mot den 46- årige mannen gäller djurplågeri och åklagaren har ett antal punkter som han anser visar på djurplågeri. Bland annat ska lantbrukaren inte gett sina djur tillräckligt med färskt foder och vatten. De har inte heller haft torra och rena liggplatser. När korna kalvat har mannen inte sett till dem ordentligt. Han ska inte heller haft veterinär på gården när det behövts. Dessutom ska mannen inte sett till att djuren fått behandling mot infektioner, eller fått sina klövar ordentligt rengjorda. Allt samman har gjort att djuren mått mycket dåligt.Åklagaren skriver i sitt åtal att mannen antingen genom uppsått eller genom grov oaktsamhet genom vanvård orsakat lidande för djuren.