Markskolor

Möte i prostest mot högstadieflytt från Fritsla

1:35 min

Ett sextiotal personer prostesterade i Fritsla igår mot planerna på nedläggning av högstadiet. Eleverna måste i så fall gå på Lyckeskolan i Kinna. Den 19 april fattar utbildningsnämnden beslut. Helen Nordling, som själv har barn i skolåldern, var en av dem som protesterade.

Många befarar att eleverna skulle välja att en Boråsskola istället för Lyckeskolan i Kinna om högstadieskolan i Fritsla läggs ned.

I förlängninen kan det leda till att elever väljer även en gymnasium i Borås. Och det menar Helen Nordling skulle urholka skolan i Mark som då förlorar skolpengen för de eleverna.

Den 19 april tar utbildningsnämnden ett bestlut i frågan och innan dess vill Fritslaborna hinna göra så mycket de kan för att försöka påverka beslutet. Igår samlades ett sextiotal personer utanför skolan för att visa att de kämpar för att skolan ska få vara kvar.

– Jag känner ett starkt engagemang här för skolan i Fritsla. Det är klart att vi kommer att kämpa tills vi vet något annat, säger Helen Nordling.