HERRLJUNGA

Herrljunga nobbar flyktingsamarbete

1:32 min

Herrljunga vill inte vara med i samarbetet med en gemensam flyktingmottagning i Sjuhärad. Igår sa Socialnämnden nej till förslaget som många andra Sjuhäradskommuner väntas säga ja till.

Nyheterna har tidigare berättat om förslaget om en gemensam mottagning i Borås som tagits fram av Sjuhärads Kommunalförbund.

Många Sjuhäradskommuner väntas säga ja till förslaget, men med politisk enhällighet fattade Socialnämnden i Herrljunga igår beslutet att ställa sig utanför samarbetet.

Charlotte Östlund, enhetschef på introduktionsenheten i Herrljunga, tycker beslutet är bra.

– Det är en annan sak att äga en fråga själv som kommun än att den ligger långt bort. Integrationsaspekten som är ett utvecklingsområde i de flesta kommuner i dag bygger på att man vet vad man ska utveckla och för vem. Har man en helhet hur man tänker kring flyktingmottagande och vad man gör med det uppdraget, det tror vi är en framgångsfaktor att man behåller i den lilla kommunen. Att man inte lägger ut det på någon annan kommunen. För då är det lätt att hela frågan om integration blir svårare att hantera.

Charlotte Östlund säger att det är ännu viktigare för kommunerna att jobba lokalt med de nyanländas vardag och etablering i hemkommunen - detta när Arbetsförmedlingen står för en stor del av samordningsansvaret av flyktingmottagandet.
Särskilt gäller det i Herrljunga där man inte har en egen arbetsförmedling. Hon ser en fara med att centralisera ännu fler delar av mottagandet till Borås.

– Det blir inte så självklart tror jag. Man lyfter bort en organisation från Herrljunga, bort ifrån den orten som vi vill att människor faktiskt ska vilja stanna kvar i. Men bara för att Herrljunga ställer sig utanför samarbetet, så betyder inte det att vi inte vill vara med och tänka delregionalt i den här frågan. För flyktingmottagande bygger på både lokalt tätt samarbete och delregionaltarbete.