BORÅS

Uppskjutna domar om demonutdrivning

Domarna i det uppmärksammade demonutdrivningsmålet i Borås skjuts upp. De skulle ha meddelats idag, men nytt datum är nu satt till den 16 april.

Målet handlar om en ung flicka som enligt åtalet utsatts för brutal demonutdrivning och kränkande behandling av sin pappa, styvmamma och två pastorer.

Enligt åklagaren ska pappan och styvmamman bland annat ha påstått att flickan var en häxa och hållit henne från den övriga familjen.
Hon ska bland annat inte ha fått äta eller titta på TV tillsammans med familjen, hållts inlåst i sitt rum under långa perioder och blivit bränd med en upphettad kniv.

Flickan ska också ha utsatts för andeutdrivning med brutala inslag, bland annat hemma hos den pastor i Borås som också är åtalad för bland annat misshandel och olaga tvång.
Under andeutdrivningar ska flickans huvud ha dunkats mot golvet och de åtalade ska ha hällt en blandning av olja och vitlök i hennes ögon. Pastorn i Malmö ska bland annat ha knuffat omkull flickan och trampat på hennes mage.

Åklagaren har yrkat på fängelsestraff för samtliga åtalade. Längst straff, minst fem års fängelse, vill åklagaren se för styvmamman, som han menar har varit mest drivande.