BOTANIK

Sjukdom slår ut askarna

Många askar i Västa Götaland är drabbade av askskottsjuka. Trädens kronor är glesa, grenar är döda och det är sparsamt med löv.

Enligt länstyrelsens inventering är drygt tre fjärdedelar av alla skyddsvärda askar drabbade av den här svampsjukdomen.

Men rådet till markägarna är att inte såga ner träden i onödan. Det kan nämligen finnas träd som är motståndskraftiga och som tros kunna överleva.