BORÅS

Så ska Borås se ut 2025

Nu skickas Borås vision för 2025 ut på remiss. Förslaget ger en beskrivning av hur Borås kan se ut om 13 år - bland annat föreslås nio strategiska mål för kommunen.

Hösten 2011 påbörjades arbetet med att ta fram en vision för Borås som det ska se ut om 13 år.
Under våren skickas nu förslaget ut på remiss hos alla Borås Stads nämnder och bolagsstyrelser.

18 juni är det tänkt att förslaget ska antas av kommunstyrelsen, och därefter klubbas av kommunfullmäktige den 16 augusti.