BORÅS

Boråsläkare tar strid för akuten

Nu reagerar akutläkare i Borås på att akutläkarverksamheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kan komma att läggas ner. 14 akutläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus skriver i ett brev till Socialdepartementet att de motsätter sej en nedläggning.

Det blir varken mer effektivt eller sparar pengar när man byter ut akutläkarna mot andra specialister eller underläkare, skriver Boråsläkarna i ett brev till Socialdepartementet. Boråsläkarna framhåller att läkare med kompetens i flera sjukdomar bättre möter utvecklingen med allt fler äldre multisjuka som söker sig till mottagningarna.