ULRICEHAMN

Ulricehamn skär ner miljöarbetet

1:57 min

Miljöarbetet försämras när Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Ulricehamn tvingas spara 1,5 miljoner kronor. MBL-förhandlingar är inte klara, men klart är att kommunens miljöstrateg, kommunekolog och energirådgivare berörs.

Enligt kommunekologen Peter Wredin kan inte Ulricehamn kalla sig miljökommun i fortsättningen. Bland annat blir man först i Västra Götaland med att sluta att kalka sjöar.

– Vi har jobbat sedan 80-talet med att årligen kalka de här sjöarna för att de inte ska dö. Det är i någon mån frivillig verksamhet. Om kommunen vill att vi ska lägga ner kalkningsprojekten är det som att ha kastat pengarna i sjön i 30 års tid, säger Peter Wredin som är kommunekolog i Ulricehamn.

Att sluta kalka skulle få alvarliga följder för naturlivet i och kring de tre berörda sjöarna. I två av sjöarna kommer mörten försvinna, och därmed också storlommen eftersom den i huvudsak lever av mört. Den tredje sjön är kommunens enda kvarvarande säkra lokal för den vilda, svenska flodkräftan som också kommer bli utrotad. Men besparingarna har fler alvarliga konsekvenser.

– Vi har jobbat med ett projekt med Viskan i Hökerum. Där finns en så kallad främmande art som har ett väldigt invasivt växtsätt som gör att stora delar av vattendraget samt grunda sjöar växer igen. Detta gör miljön för friluftsliv och fiske kring vattnet väldigt otrevligt, men ska vi skära i det så måste vi plocka upp duken och sandsäcken som ligger på botten vilket kommer resultera i en återspridning i vattendraget.

Hur känns det att veta om att detta kan bli följderna?

– Jag tycker synd om Ulricehamns kommun. Vi kan knappast kalla oss för en miljökommun längre.