SKOGSBRUK

Insekterna på bettet i år

1:40 min

Efter de rejäla stormarna i vintras fälldes 1,2 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige. Nu kommer våren och med den skadeinsekterna. Skogsstyrelsen ser en stor risk för ökade insektsangrepp när mycket virke fortfarande ligger kvar.

I år är det en risk för ökade insektsangrepp i skogen. Ingvar Persson jobbar på skogsstyrelsen och varnar för att virke som blir liggande blir till yngelmaterial för den ökända granbarksborren.

– Vi vill uppmärksamma skogsmarksägarna på riskerna med att låta stormfälld gran ligga i skogen.

Som markägare ska man göra en ordentlig inventering av sin skog, och sedan så fort som möjligt få bort det stormfällda virket. Skadeinsekterna trivs nämligen bättre i dött trä än levande och när det nu finns så mycket i skogarna kommer dom föröka sig i mängder och döda skogen om man inte fort forslar bort virket. Senast 1 juli måste avverkat virke transporteras bort, men gärna innan dess. För nu när det börjar bli varmt och soligt trivs insekterna allra bäst.

– Man måste kontakta ett bolag innan man kapar loss vinfällor, för då blir det en större risk. De måste in till industrin, annars bildas en yngelhärd när virket ligger vid bilvägen istället och det är lika illa, säger Hasse Grönesjö.

Insektsskadat virke förlorar mer än halva sitt värde och kan inte användas till speciellt mycket.

– Möjligtvis kan det bli grävmaskinsmattor eller energived som eldas, istället för att man kan såga virket och få fina plankor och brädor.