MARK

Företagare i Mark stäms i AD

Kronofogden stämmer en företagare i Marks kommun i Arbetsdomstolen eftersom han inte betalat ut lön till en av sina anställda. Enligt ansökan om betalningsföreläggande så uppgår den innestående lönen till närmare 100.000 kr.