MARK

Vild parkering ska stoppas i Kinna

Nu ska det bli slut på den vilda parkeringen i Kinna Centrum! Kommunen och polisen har nu kartlagt vilka åtgärder som måste göras för att bötfälla alla felparkerare.

I onsdags gick tekniska kontoret och polisen igenom centrumet för att se vad som kunde göras för att stoppa de många felparkeringar som följt av ombyggnaden av Kinna centrum.

Polisen anser att skyltningen just nu är oklar och att det därför inte går att börfälla de många bilister som parkerar fel. 

Ombyggnaden av Kinna centrum har nu pågått i tre år och börjar snart bli klart. Hela centrum har gjorts om till så kallat gångfartsområde där bilisterna ska hålla låg hastighet och bara få parkera på markerade platser. Men bilisterna har tagit sig frihet att parkera överallt där det finns fria ytor, ytor som varit ämnade till fotgängare.  

Polisen har dock inte kunnat bötfälla några bilister eftersom skyltningen har varit oklar.

I onsdags genomförde trafikingenjör Mattias Tell från Teknik-, och servicekontoret och polisen en kartläggning av centrum för att se vad som behöver åtgärdas. Klart är nu att parkeringsskyltarna ska göra tydligare för hur många platser som berörs vid varje skylt.  

--När det finns en skylt som anger P-plats ska vi göra tydligare hur många platser som finns, så att inte bilisterna tror att det finns flera, bara för att det finns tomma ytor, säger Mattias Tell.  

Skyltar ska också komma upp som visar var parkeringsområdena finns i centrum.  

--Vi har ett par parkeringar som vi ska skylta upp bättre. Parkeringen vid Lyckeskolan är det få som hittar till trots att den bara ligger 200 meter från centrum.

Politikerna får information om åtgärderna nu på torsdag och skyltningen hoppas man kommer upp inom några veckor.  

--Vi ska kontakta skylttillverkarna och jag hoppas att det inte ska allt för lång tid innan vi har nya skyltar på plats.  

I maj månad hoppas Teknik-, och serviceförvaltningen att det ska vara klart för att polisen sedan ska kunna bötfälla  alla de bilisterna som parkerar fel.  

--Vi ska definitivt vara klara inför sommaren, säger Mattias Tell.