Svårbetald skuld tynger regionen

Västra Götalands regionens pensionskskuld uppgår i dagsläget till 17,5 miljarder svenska kronor. En summa som växer för varje år och som regionen kommer att få svårt att hantera .

All den pensionskuld som uppkom före 1998 behöver, enligt ett regeringsbeslut, landstingen inte ta med i sina ekonomiska redovisningar. Detta gör att ekonomierna för både kommuner och landsting ser ganska ljus ut, trots att det egentligen är ganska mörkt.

Västra Götalandsregionens pensionsskuld är enligt bokslutet 2,5 miljarder, men om man lägger till pensionskulderna från före 1998 kommer man upp i den svindlande siffran 17,5 miljarder. Och regionens betalningsförmåga på lång sikt blir allt sämre, när man räknar med pensionsskulderna.

Mats Friberg är Ekonomidirektör på Västragötalandsregionen tycker att det ser rätt ljust ut just nu, men erkänner att det kommer att bli ett större problem med tiden.