SJUHÄRAD

Vård ska bryta brottslighet

1:22 min

Just nu pågår en stor nationell satsning mot brottslighet av så kallade livsstilskriminella, och målet är att även starta den i Sjuhärad under våren. Tanken är att bryta brottsligheten med vård och behandling.

– Vanligt folk, om vi ska säga så, ska inte behöva stå ut med den här brottsligheten. Det slår ju så hårt och drabbar så många människor så vi försöker få bukt med det. Kanske en drägligare miljö - inte bara för brottsoffret utan även för den kriminelle, säger kommisarie Lotta Jofjord i polisområde Älvsborg.

Livsstilkriminella är brottslingar som livnär sig på att begå brott, ofta med missbruk som bakgrund. Fortfarande diskuterar man exakt hur man ska gå tillväga med åtgärder för att bryta kriminaliteten.

I projektet kommer i varje polisområde plocka ut tio personer och arbeta strukterat på individnivå. Därför är viktigt med samarbeten till exempel med kommuner och socialtjänsten som kan stå för missbrukarvård och hjälp att komma på fötter med jobb och bostad.

– Vi behöver ha en gemensam syn och viljeinriktning för att komplettera de olika typer av arbete som måste till. Vi pratar folkhälsa, mera förebyggande arbete och tryggare tillvaro, säger Lotta Jofjord.