SJUKVÅRD

Servicepersonal i stället för sköterskor på SÄS

1:41 min

Nu startar ett pilotprojekt i T-huset på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås som innebär att ett serviceteam ska ta över en del uppgifter som vårdpersonalen gör idag.

Det kan till exempel handla om städning, matutdelning och att ha koll på förrådsmaterialen.

– Syftet är att spara pengar, säger Martti Valkonen servicechef på SÄS.

Det är en flödesfråga, man har sett att man på andra håll har kunnat göra serviceuppdragen billigare när serviceteam gör uppgifterna. Samtidigt innebär det att sjukhuset kan skära ner på antalet omvårdnadspersonal.

Enligt Martti Valkonen så har reaktionerna på sjukhuset varit blandade.

– De flesta tycker det är jättebra. De kan koncentrera sig på omvårdnadsarbetet istället.

I höst ska projektet utvärderas - och om det slår väl ut ska det införas i hela regionen.

Det finns risker med att låta servicepersonal att ta över uppgifter som annars tagits om hand av personal med sjukvårdsutbildning.

– Det bedöms att riskerna kan eliminera genom att utbilda regionservicepersonal men de får aldrig ta över patientarbetet, säger Martti Valkonen.