BORÅS

2011 ett gott år för Borås Stad

Det skulle bli ett svårt år, men när Borås idag presenterade sitt bokslut för 2011 så visade det sig att det istället blev ett gott år.

Borås Stad presenterar idag sitt bokslut för 2011. Som väntat visar det på ett överskott på strax över 100 miljoner, 104 för att vara exakt.

Ändå har Borås valt att avsätta 40 miljoner till sin stabiliseringsfond. Dessutom avsätter man tio miljoner till den nya förbifarten på Sjöbo och knappt tre miljoner till gångtunneln under järnvägen vid Bogryd, söder om Viskafors, som man missade härom året.
Det verkliga överskottet är med andra ord 157 miljoner kronor, mer än dubbelt så mycket som budgeterat (72 miljoner kronor).

Bakom de goda siffrorna döljer sig bland annat att skatteintäkterna blev 76 miljoner bättre än budget och att man sålt mark för 75 miljoner.
Så trots att statsbidragen blev 30 miljoner sämre än budgeterat och att de tre stadsdelsnämnderna drog över med 75 miljoner så blev 2011 betydligt bättre än vad olyckskorparna hade förutspått.