BORÅS

Klartecken för arabisk Boråsskola

Allt tyder nu på att Borås kommer att få en arabisk friskola. Kammarrätten har avslagit Borås ansökan om prövningstillstånd och därmed står Förvaltningsrättens dom kvar.

Dagens besked betyder att Mohamed Aabi kan starta en fristående grundskola, kallad Framtidsskolan, med plats för 180 elever. Dessutom en förskoleklass med 20 elever där arabiska erbjuds som språk och kultur.

Var skolan ska ligga är oklart. Mohamed Aabi har uppgett att han tittat på skollokaler både på Göta och Norrby.