BOLLEBYGD

Bärgning på riksväg 40

På riksväg 40 körde en lastbil i diket i morse mellan Grandalsmotet och Kullamotet i riktning mot Borås. Mycket långa köer uppstod under bärgningsarbetet.