SJUKVÅRD

Övereffektiv mammografi ifrågasätts

1:26 min

Mammografin kan ofta leda till att ofarliga tumörer plockas bort. Idag klarar sjukvården att hitta tumörer i ett så tidigt stadie att det är omöjligt att veta om det kommer bli farlig cancer eller inte. I VG-regionen ser man ändå fler för- än nackdelar.

Inom sjukvården i Västra Götalandsregionen är man medveten om kritiken – men man menar att fördelarna ändå är fler än nackdelarna. Karin Leifland är ordförande för regionens processgrupp för mammografi.

– Vårt problem är att vi idag letar efter de små, små tumörerna som vi vill ta bort så tidigt som möjligt, därför att det leder att kvinnan inte kommer dö i bröstcancer. Men så finns det tumörer som inte skulle utvecklas aggressivt, men vi vet inte vilka de är. Hittar vi en tumör så går kirurgerna vidare och opererar.

Hos Catarina Viktorsson upptäckte läkarna en sån här liten liten tumör i slutet av 2009.

– Jag är otroligt lycklig att jag gick på mammografi. Tumören hade säkeret upptäckts i sinnom tid, men då hade den varit mycket större.

Men om läkarna blir för duktiga, och plockar bort ofarliga tumörer?

– ¨Då känner jag: vad hade hänt om min tumör inte upptäckts av mammografi i ett tidigt skede? Då hade jag haft ett sämre utgångsläge.

I Västra Götaland kallas alla kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografiundersökning med 21 månaders intervall.

I en artikel i Läkartidningen kritiserar två forskare från Cochrane-institutet i Köpenhamn den utspridda användningen av mammografi. Man pekar på vad som kallas överdiagnosticering – att också tumörer som aldrig skulle blivit farlig bröstcancer behandlas.

Tilde Lewin
tilde.lewin@sverigesradio.se