BORÅS

Behövande boråsare kan få internetbidrag

Dator och internetuppkoppling bör ingå i försörjningsstödet till behövande boråsfamiljer föreslår Vänsterpartiets Lennart Andreasson i en motion till kommunfullmäktige. Han föreslår begagnade datorer från kommunens egen återbruksverksamhet.

Lennart Andreasson menar att den som på grund av arbetslöshet eller annan orsak inte har datoruppkoppling också går miste om mycket information, bland annat om lediga jobb, kulturhändelser och sociala nätverk, som kan vara nog så viktiga för den som inte har arbete.

Lennart Andreasson föreslår begagnade och renoverade datorer från kommunens egen återbruksverksamhet.