MARK

Skeneförening krävs på 100 000

En förening i Skene, lokalavdelning till en riksförening, har fått ett återkrav från Kammarkollegiet på 100 000 kronor. Pengarna betalades ut till ett projekt, där föreningen inte har kommit in med någon redovisning.

Projektledaren har dessutom polisanmälts för bedrägeri och trolöshet mot huvudman.