BORÅS

Talande get behöver vård

Länsstyrelsen kräver att en ägare av en ensam get i en mindre ort i Borås kommun ger geten veterinärvård. Ägaren hävdar att geten berättar för honom när den är sjuk.

Geten har lämnats utan tillsyn under stora delar av hösten och vintern och gav vid länsstyrelsens besök tecken på sjukdom. Ägaren hävdar att geten talar om när den är sjuk, och säger sig ha gett geten medicin avsedd för människor.

Nu måste ägaren i första hand ta geten till en veterinär, se till att den får en plats att bo på fri från skaderisker samt börja ge den en balanserad och getanpassad diet. Hittills har geten enligt länsstyrelsens redogörelse levt på müsli, morötter, äpplen och hö.

Vidare har ägaren en månad på sig att se till att "getens behov av social kontakt" är tillfredsställd. Hittills har geten levt själv under långa perioder, och bara fått tillsyn varannan dag.