BORÅS

Hyresavtal sätter Högskolan i snårig sits

1:23 min

Restaurangen Albrechts i Högskolans lokaler har ett hyresavtal, men om en annan aktör vinner kommande upphandling kan detta skapa problem. P4 Sjuhärad har kunnat visa på flera oklarheter kring skolans köpta restaurangtjänster.

Skolan har köpt restaurangtjänster för miljontals kronor av Albrechts utan att upphandla detta. Dessutom hyr man ut restaurangen till en hyra som ligger klart under marknadspris, något andra restaurangägare menar snedvrider konkurrensen.

– Parallellt som vi ska titta på upphandling av restaurangtjänster, så vill vi också se över en eventuell omförhandling av avtalet med Albrechts, för det har så nära koppling till varandra, säger högskolans ekonomichef Linda Sörensen.

Men faktum är att högskolan satt sig i en knepig position. För även om skolan köpt en stor del av sin representation från Albrechts restaurang har man inget avtal för det med restaurangen - skolan hävdar i stället att det man har är ett hyresavtal, och sådana regleras av hyreslagen och kan inte sägas upp hursomhelst.

Följden av detta, när nu båda delarna ska ses över, är att skolan kan tvingas skriva kontrakt med flera olika aktörer - till exempel en som har hand om lunchmaten till studenterna och en som har hand om högskolans representation.

– Det vi ser är att vi har ett hyresavtal med Albrecht som det kan vara läge att omförhandla. Dessutom saknar vi ett avtal för köp av restaurangtjänster. Och vid upphandling av restaurangtjänster ska ju alla få lämna anbud, vilket betyder att det kanske inte alls blir Albrecht som kommer leverera restaurangtjänster till högskolan.

Så det kan bli så att det är Albrechts som sitter på hyreskontraktet i framtiden, men hyr ut det till någon annan som levererar restaurangtjänster?

– Ja, det stämmer.