VÅRGÅRDA

Vårgårda har en dyster ekonomi

Vårgårda kommun kommer att göra ett minusresultat på 4,5 miljoner kronor 2012, enligt månadsuppföljningen för mars. Den prognosen innebär drygt 14 miljoner kronor sämre än budget.

De enheter som står för de största prognostiserade underskotten är hemtjänsten, individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamheten.