Skolpersonal tog ställning i vårdnadstvist

Just nu utreds ett  fall på en skola i Mark där skolpersonal enligt uppgift tagit parti för en förälder i en vårdnadstvist. Det är en annan kommun i västsverige som tagit kontakt med skolansvariga i Mark. Den kommunen rubricerar ärendet som eventuellt tjänstefel.

Det var i slutet av sommaren som två syskon, som var hos sin mamma som bodde i Mark, inte återlämnades till pappan som var den som hade vårdnaden om barnen. Pappan bodde i en annan västsvensk kommun. Istället skrevs barnen in i skolan i Mark och började där utan att pappan hade godkänt detta. Pappan vändes sig till länsrätten som beslutade att de båda syskonen skulle hämtas från mamman i Mark. Det blev polishämtning i oktober tillsammans med en socialsekreterare från den andra västsvenska kommunenen. Väl framme i bostaden så fanns rektorn i mammans bostad och filmade hela hämtningen. Det är oklart varför.
Den västsvenska kommnen har nu skickat brev till skolansvarig i Mark. Brevskrivaren uppger för Radio Sjuhärad att det finns så många märkliga turer i den här historien, att de ansvariga bör titta närmare för att se om ett eventuelt tjänstefel har gjorts. Christer Nilsson, skolchef i Mark, har just inlett en undersökning av händelserna under hösten och vill ännu inte göra några uttalanden.