SJUHÄRAD

Fler lyssnar på P4 Sjuhärad

Lyssnarsiffror för P4 Sjuhärad fortsätter att gå upp. Ett genomsnittsdygn lyssnar 29,5 procent av sjuhäringarna - en mindre ökning med 0,4 procentenheter sedan våren 2011.

På några års sikt ligger lyssningen stabilt i närheten av 30 procent, och under en vecka når P4 Sjuhärad ut till strax över 100.000 sjuhäringar.

De redovisade siffrorna kommer från TNS Sifo och mäter radiolyssning i åldrarna 9-79 år.

Tabellförklaringar
PLR - privat lokalradio ("reklamradio")
Vecko-rv - veckoräckvidd. Procent som lyssnar någon gång under en vecka. Övriga siffror avser genomsnittlig lyssning under ett dygn. Av totala befolkningen i 9-79 år har alltså 29,5 procent hört P4 Sjuhärad någon gång under dygnet, vilket i antal är 53.000 personer.