BORÅS

Övervakningssamhället - kurs i datasjälvförsvar

1:31 min

Förbundet Ung Vänster protesterar vidare mot de övervakningslagar som införts och fortsätter att införas, och nu håller man kurser i digitalt självförsvar runtom i landet.

Ung vänsters ordförande i Älvsborg Hicham El Horr knappar på sin dator. Än så länge är det riskfritt, men den första maj blir EU:s datalagringsdirektiv lag i Sverige. Då ska allt vi gör på internet lagras på hårddiskar för att kunna kollas vid behov.

– Vi har sett den här utecklingen länge nu. Varför följer man ungdomar som är de som mest använder internet? Varför ska vi övervakas? Nu ska man kolla på alla som har GPS i sina mobiler...

EU:s datalagringsdirerktiv är den tredje övervakningslagen som införs på kort tid.
Tidigare har vi IPRED som förbjuder illegal nedladdning av musik och film och FRA-lagen för övervakning av mail- och telefontrafik över landets gränser.
En fjärde övervakningslag ACTA är också på väg i ett samarbete mellan EU, USA och Japan.

Ung vänsters digitala självförsvarskurs som hålls runtom i landet går ut på att lära sig övervakningssystemen, och hur man laddar ner olika former av skydd av datorns IP-adress så den inte går att spåra.
Nyttan med dom olika övervakningslagarna ger Hicham inte mycket för.

– Jag tror inte en terrorist skickar till sin kompis att "nu ska jag bomba det här". De har andra medel att göra det. För att hitta en terrorist ska man nu övervaka nio miljoner svenskar, säger Ung vänsters ordförande i Älvsborg Hicham El Horr.

Fråga