BORÅS

Nytt målet för AB Bostäder - gå med vinst

Det kommunalt ägda bostadsbolaget i Borås, AB Bostäder, får nu som uttalat mål att också gå med vinst. Detta är en följd av att regeringen har ändrat Kommunallagen där kommunala bolag tidigare varit förbjudna att ha ett vinstsyfte.

Motivet till ändringen är att kommunala bolag inte ska snedvrida konkurrensen.